Welkom Bij Griet Sonck Immo Home Te huur Te koop Contact Meer info  
 
     

             Welkom op de website van Griet Sonck Immobiliën
Tel. 052/46.44.04 GSM  0476/33.16.47 info@grietsonck.be
Terug

KLEIN BESCHRIJF = VERLAAGDE REGISTRATIERECHTEN = GUNSTREGIME BESCHEIDEN WONING

1. INLEIDING

Meer en meer wordt me de vraag gesteld: "Komen wij in aanmerking voor klein beschrijf?"

Om hierop een duidelijk antwoord te formuleren, heb ik deze tekst samengesteld.

De materie is echter niet zo eenvoudig, en niet altijd direct beantwoordbaar, door onvolledige gegevens van de kopers en/of verkopers.

Hier geef ik uitleg over een onroerend goed dat in het Vlaams Gewest wordt verkocht (Brusselse en Waalse Gewest vallen hier niet onder!)

Het zogenaamde klein beschrijf valt onder de registratierechten, en dan meer bepaald onder de verlaagde registratierechten. Het woord "beschrijf" is een term uit het dagelijks taalgebruik en betekent: de kosten die betaald moeten worden n.a.v.de aankoop van een onroerend goed.

2. TARIEF

De aankoop van een onroerend goed brengt altijd kosten met zich mee.

Die kosten bestaan uit:        - registratierechten (voor de fiscus): 10% of 5% voor klein beschrijf

                                         - ereloon van de notaris (honorarium): percentage op de koopsom

                                         - alg. aktekosten (hypothecaire en kadastrale opzoekingen, zegels, ...): vastgesteld op

                                            € 525 of € 450 voor klein beschrijf

In de volksmond worden deze kosten samen meestal de "notariskosten" genoemd. Dit is echter niet correct. Het grootste deel zijn nl.de registratierechten, die rechtstreeks naar de fiscus gaan.

Elk geschrift of elke akte waarbij een eigendom wordt overgedragen van een in Belgie gelegen onroerend goed, moet verplicht binnen de 4 maanden geregistreerd worden op het bevoegde registratiekantoor.

Ten gevolge van die registratie, moet een REGISTRATIERECHT betaald worden.

Bij aankoop van een bescheiden woning, wordt het klein beschrijf toegepast. Voor het Vlaamse Gewest bedraagt dit 5%.

Bij aankoop van een bouwgrond, is altijd het groot beschrijf van toepassing (behalve voor landbouwers die een perceel land kopen om zelf te bewerken, en het totale KI van zijn gronden niet meer bedragen dan 325 EUR). Voor het Vlaamse Gewest bedraagt dit 10%. Indien later het KI van de opgerichte woning voldoet aan de grenzen voor een bescheiden woning, dan kan het verschil tussen het groot en het klein beschrijf teruggevorderd worden.

3. VOORWAARDEN

OPGELET: aan de 3 voorwaarden moet tegelijk voldaan worden!

- het kadastraal inkomen (KI) is niet groter dan 745 EUR.

Het kadastraal inkomen dat bedoeld wordt, is steeds het niet-geindexeerd KI. Dit kan van fundamenteel belang zijn bij de aankoop van een woning.

Heeft de koper 3 of meer kinderen ten laste op het ogenblik dat de woning wordt aangekocht, mag het KI groter zijn dan de vooropgestelde 745 EUR. :       - 3/4 kinderen: 845 EUR

                                             - 5/6 kinderen: 945 EUR

                                             - 7 of meer: 1045 EUR

kinderen die voor 66% of meer gehandicapt zijn, tellen voor 2.

- de koper of zijn echtgenote mogen op datum van de aankoopovereenkomst geen andere in Belgie gelegen woning(en) bezitten (in volle of in blote eigendom).

Een woning die geerfd werd van ouders en grootouders, moet hiervoor niet meegeteld worden, op voorwaarde dat het KI van uw paart niet groter is dan 25% van 745 EUR (of hoger als er kinderen ten laste zijn). Het zou kunnen dat de koper of zijn echtgenote nog andere onroerende goederen bezitten, b.v. gronden, garages,... Het gunstregime is van toepassing indien het totaal van de KI's niet hoger is dan EUR 745 (of hoger als er kinderen ten laste zijn) 

- de koper of zijn echtgenote dient zich in te schrijven in het bevolkings-of vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning.

De inschrijving moet gebeuren binnen de 3 jaar na datum van de notariele aankoopakte van de woning, en moet ten minste 3 jaar behouden blijven.

     
 
Alle prijzen zijn excl. BTW registratierechten en notariskosten